Preskočiť na obsah

Priamy alebo Postupný nákup kovov

AKTUÁLNE CENY vám pošleme obratom na váš email

Zlato s istotou

KONZERVATÍVNA OCHRANA ÚSPOR PRED INFLÁCIOU A NESTABILNÝMI BANKAMI
URČENÁ KLIENTOM PREFERUJÚCICH NÍZKE RIZIKO SO ZARUČENÝM ZABEZPEČENÍM!

Charakteristika

* Predaj tovaru so zárukou spätného odkúpenia vo vopred stanovenom čase a za vopred stanovenú cenu.

* Klient si vyberie obchodovanú sumu a dátum, kedy sa uskutoční odkúpenie.

* Kúpna cena závisí od dĺžky trvania zmluvy.

* Po ukončení obchodu sa investičné zlato odovzdá klientom do ich vlastníctva.

* Na konci zmluvy sa zlato od klienta odkúpi za vopred stanovenú cenu, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve.

* Žiadne poplatky za rokovanie a uzavretie zmluvy

J.P. Morgan, najmocnejší americký bankár začiatku 20-teho storočia:

„Zlato sú peniaze, všetko ostatné je úver“

Rýdze striebro

dlhodobá ochrana vašich úspor s perspektívou niekoľkonásobného rastu svojej hodnoty

Máte záujem o striebro? Ponúkame vám aj výhodný nákup fyzického investičného striebra. Investičné striebro patrí medzi obľúbenú formu investovania. Je lacnejšie ako investičné zlato. Začnite s nákupom striebra už dnes.

VÝHODNÝ NÁKUP DRAHÝCH KOVOV UŽ OD 20 EUR MESAČNE

O PNK

Programom „PNK“ sa rozumie postupný nákup kovov, pri ktorom si klient zvolí variant PNK a cieľovú čiastku, za ktorú chce nakupovať ním vybrané zliatky. Špecifikácia drahého kovu sa odvíja od gramáže, ktorú si určí klient, rovnako ako si určí pravidelnú finančnú čiastku.

Postupne tak hradí kúpnu cenu zliatkov až do výšky danej cieľovej sumy. Priebežne hradené zliatky sú vo chvíli zaplatenia odovzdávané klientom na vopred určenej adrese. Týmto spôsobom klient nakladá so svojimi financiami až do tej doby, kedy je uhradená cieľová čiastka.

Princíp tejto služby je identický so službami ako je dôchodkové sporenie, stavebné sporenie, ukladanie peňazí deťom, vnúčatám a pod. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že klient ukladá peniaze do drahých kovov, ktoré fyzicky preberá a vlastní. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše regionálne centrá.

ZLATO

Zlato tu bolo a bude, ale v stále viac obmedzenom množstve. To z tohto drahého kovu robí unikátnu komoditu, ktorú môžete vlastniť už od 20 EUR mesačne.

Investičné zlato nakupujete vždy vo forme zliatkov, ktoré si vopred určíte. Po uhradení konkrétneho zliatku si zlato fyzicky preberáte. Zamýšľate staviť na istotu a zakúpiť si zlato? Nákup zlata je skutočne pre každého. Skvelá forma sporenia si na dôchodok alebo vytvorenie si finančnej rezervy do budúcnosti pre vás a vaše deti.

Prehľad o vašich splátkach máte k dispozícii online 24 hodín, prostredníctvom nášho obchodného portálu. Žiadne sankcie pri predčasnom splatení alebo ukončení zmluvy. Stavte na dokonalú istotu v podobe zlata.

Výhody postupného nákupu kovov

1) Jednoduchý a rýchly nákup a výkup, zlato nepodlieha DPH
2) Chránite svoj majetok, ktorý máte fyzicky úplne pod svojou kontrolou 3) Nakupujete reálne fyzické zlato
4) Po dosporení zliatku obdržíte zlato fyzicky do rúk
5) Možnosť dojednať variant nákupu bez poplatku
6) Vaše peniaze uložené do zlata neohrozí inflácia ani kurzové rozdiely

Kontaktuje nÁS teraz pre viac informácií aj ohľadne priameho nákupu investičných AU/AG zliatkov a Drahých kameŇov

Aktuálny Cenník Zlata, Striebra a Platiny si vyžiadajte na: info@agau.sk

Pavel Kugler

e-mail: kugler@agau.sk
mobil: +421 948 179 915