Preskočiť na obsah

Členské výhody:

Pretvoríme správu vašej organizácie na moderný a spoľahlivý systém v súlade s GDPR nariadením

Pomáhame občianskym združeniam, odborom, kultúrnym spolkom a iným neziskovým organizáciám

Ochrana osobných údajov - súlad vašich systémov s novým GDPR nariadením dosiahnete raz dva 🙂

Členské výhody, ktoré zatraktívnia vašu organizáciu. Nových členov odteraz získate jednoduchšie.

Automatizácia procesov a zasielania emailov. Nechajte sofvér pracovať za vás.

Elektronizácia dokumentov. Odbúrajte zbytočné papierovačky a vybavujte dokumenty online.

Digitálne riešenia
Vylepšite vašu organizáciu

Často práve tieto charitatívne organizácie zápasia s finančnými nedostatkami a nie sú schopné si zabezpečiť moderný softvér, ktorý by im ušetril drahocenné časové aj finančné zdroje pri administrácii svojich členov alebo pri organizácii projektov a aktivít. Na mieru vytvorený, flexibilný softvér s možnosťou prepojenia na digitálne preukazy dodané každému členovi organizácie, je drahá a náročná záležitosť, a tak sú bohužiaľ organizácie nútené vynaložiť stovky až tisíce nadčasových hodín pre správu, opravy údajov, sledovanie termínov, spájanie rôznych systémov, tvorbu analýz a mnohých ďalších administratívnych činností. Tieto tradičné postupy pri správe údajov však už dnes nezodpovedajú aktuálnym prísnym pravidlám v oblasti ochrany osobných údajov a vytvára sa tak riziko likvidačných pokút.

Práve neziskovým organizáciám, ktoré nemajú státisíce a milióny eur pre IT a právne riešenia svojej správy, pomáhame odstrániť softvérové ​​a právnické nedostatky, zosúladiť ich správu s platnou GDPR legislatívou a zároveň poskytujeme ich členom mimoriadne výhody, ktoré uľahčujú alebo spríjemňujú bežný život.

Vaša správa v súlade s „GDPR“​

Modernizácia vašej správy s naším systémom vyrieši rad problémov ohľadom aktuálnej legislatívy, týkajúcej sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Spôsob zabezpečenia a ochrany údajov, aj na digitálnych preukazoch, zodpovedá aktuálnym požiadavkám a oslobodí vašu organizáciu od rizika pokút za neplnenie zákonných povinností.

Vaši členovia budú mať navyše dobrý pocit z toho, že vedia, aké údaje o nich vediete, že si ich môžu kedykoľvek aktualizovať, a že ich dáta sú zabezpečené najmodernejším spôsobom na úrovni bezpečnosti ako internetové bankovníctvo.

Čo vlastne obsahuje "GDPR"?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016. Nariadenie, v schválenom znení, je priamo účinné pre každý členský štát EÚ. V slovenskom právnom poriadku je nariadenie premietnuté aj do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017. Zákon 18/2018 Z. z. je účinný rovnako ako GDPR od 25. mája 2018.“ (Wikipédia)

Na čo musíte dávať pozor, keď pracujete s dátami fyzických osôb?

Nové všeobecné NARIADENIE o ochrane údajov je postavené na šiestich kľúčových zásadách pre spracovanie osobných údajov:

Zodpovedná osoba musí byť schopná preukázať dodržanie všetkých týchto zásad. V prípade usvedčenia z ich nedodržania v rámci kontroly inšpektorov Úradu pre ochranu osobných údajov hrozí príslušnej organizácií udelenie pokuty vo výške až do 20 miliónov eur.

Čo konkrétne rieši náš systém?

Každá organizácia má iné poslanie a iné potreby. Je napríklad veľký rozdiel, či ide o kultúrnu činnosť alebo o záchranársky zásah. Potreba rýchlosti posunu informácií môže byť úplne rozdielna, rozsah údajov o členov sa môže diametrálne líšiť – od jednoduchej emailovej adresy ku komplexným podrobným záznamom. K tomu je však nutné vedieť, že súčasné pravidlá dovoľujú spravovanie len tých údajov, ktoré sú nevyhnutné pre účelnú realizáciu vopred dohodnutých činností – inak hrozia pokuty. Náš systém je štruktúrovaný ako “Lego-skladačka”. Je schopný sa presne prispôsobiť požiadavkám a potrebám danej organizácie. Nasledujúce funkcie slúžia len ako jednoduché príklady toho, čo je systém schopný pre vás vyriešiť:

údaje sú napríklad automaticky niekoľkokrát zálohované, aby nedošlo k strate zapísaných údajov

rozsiahle možnosti filtrácie, grafické prehľady údajov, možnosť zaznamenávania ďalších údajov, priradenie a archivovanie dokumentov k členom, online podávanie žiadostí o zmenu údajov, elektronická nástenka a mnohých iných možností.

aj vedenie správnych údajov je jedna dôležitá zásada nových zákonov. Nejde len o neupravenosť a neaktuálnosť v systéme, ale o vážne porušenie platnej legislatívy. Nový softvér umožní rýchlu, bezpečnú a jednoduchú opravu existujúcich údajov každého jedného člena organizácie.

založenie nového člena môže byť odteraz bez práce. Žiadosť si online vypíše budúci člen sám. Oprávnené osoby iba skontrolujú údaje a schvália žiadosť / prihlášku (nie je potrebné prepisovať údaje z papierov).

všetky tzv. “papierovačky” je možné elektronizovať a zautomatizovať. Napríklad automatické emailové pripomienky na úhradu členského príspevku na ďalšie obdobie; automatické generovanie a odoslanie Žiadosti o udelenie výročných ocenení pre členov; poloautomatické generovanie pracovných výkazov, štatistických výkazov a pod. Akékoľvek papierovačky môžu byť spracované systémom, čo šetrí aj našu prírodu.

zodpovedná osoba môže jednoducho zasielať personalizované emaily členom (buď všetkým členom naraz, alebo len vyfiltrovanej skupine členov; členom ktorí meškajú s úhradou členského poplatku, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a pod).

Oprávnená osoba vidí v smartfóne zoznam členov svojej organizačnej jednotky a môže si k nim zapisovať vlastné poznámky (napr. o požičaní výstroja, o dostupnosti člena a pod).

žiadosť o zmenu / doplnenie udajov môže každý člen vybaviť jednoducho online, pomocou svojho smartfónu.

každý člen môže dostávať personalizované INFORMÁCIE cez email, alebo PUSH notifikácie do smartfónu; zoskenovaním QR kódu na svojom preukaze si môže v smartfóne prezerať elektronické nástenky.

Digitálny preukaz: súčasťou nového systému je aj moderný, digitálny preukaz, ktorý každý člen získa prostredníctvom online aktivácie vo forme PDF priamo na mail a môže si ho vytlačiť a fyzicky používať. Nový preukaz obsahuje meno člena, číslo preukazu a unikátny QR-kód, ktorý je priamo a nonstop prepojený so správou organizácie. Ďalej môže tiež obsahovať čiarový kód, ktorý si každý člen môže dobrovoľne aktivovať, ak má záujem o získanie dodatočnej funkcie preukazu “peniaze späť” vo viac ako 140.000 obchodoch na svete. Na želanie organizácie je možná aj výroba plastových preukazov za poplatok podľa cenovej kalkulácie v závislosti od celkového počtu členov.

Koľko to celé stojí?

Digitalizácia vašej správy, riešenie problematiky ochrany osobných údajov vašich členov a zamestnancov, zavedenie nových plastových členských preukazov so zašifrovanými dátami o členovi – toto všetko je obvykle veľmi drahá záležitosť.

 

My ponúkame dve možné formy riešenia:

Riešenie ZDARMA

Našli sme spôsob, ako financovať uvedený komplexný projekt tak, aby to vašu organizáciu, ale i vašich členov nestálo vôbec nič! Práve naopak – dokonca máte možnosť vašim členom dopriať rôzne výhody, ktoré im spríjemnia a uľahčia život.

Čo obsahuje bezplatné riešenie?

Nové digitálne preukazy môžu byť potenciálne na základe priania vašich členov prepojené s nákupným spoločenstvom “Cashback World”. Vašim členom sa tým pádom otvára možnosť získať peniaze naspäť vo viac ako 140.000 kamenných alebo online obchodoch v takmer 50 krajinách sveta.

Napríklad pri nákupoch v Martinuse 10%, vo FannParfumerie 12% alebo pri nákupe dovolenky v cestovnej kancelárii AEOLUS dokonca 14%.

Z každého využitia tohto nákupného systému sa malá časť vracia na financovanie tohto projektu – bez toho, aby to vašu organizáciu niečo stálo a vašim členom dokonca umožníte ušetriť pri bežných nákupoch aj 100 € a viac ročne.

Ďalšie členské výhody obsahujú možnosť ušetriť peniaze pri nevyhnutných výdavkoch členov alebo získať lepšie služby bez akýchkoľvek príplatkov v oblasti povinného zdravotného poistenia.

Aktuálne existuje možnosť získať veľmi výhodné povinné zmluvné poistenie PZP, havarijné poistenie, poistenie majetku, hypoúvery resp. refinancovanie úverov a VIP členstvo v UNION zdravotnej poisťovni.

  • PZP – povinné havarijné poistenie
  • Havarijné poistenie
  • Poistenie domu, bytu a domácnosti
  • Hypoúvery, resp. refinančovanie úverov
  • VIP členstvo v UNION zdravotnej poisťovni

Zmluva o spolupráci pri bezplatnom riešení sa uzatvára na minimálne desať rokov.

Platená služba

V prípade, že si nezvolíte formu financovania projektu pomocou členských výhod pre vašich členov, naše služby sú spoplatnené podľa základného cenníka v závislosti od počtu členov a objednaného rozsahu a obsahu prác. Veríme, že i v tomto prípade sme schopní vám predložiť cenovo bezkonkurenčnú ponuku. V takomto prípade žiadne časové lehoty ohľadne nastaveného trvania zmluvy o spolupráci neexistujú.

Čo obsahuje platené riešenie?

Všetko čo obsahuje riešenie ZDARMA a naviac

Nové plastové preukazy s vlastným dizajnom, veľkosť platobnej karty, potlač oboch strán.

Získate rozšírený prístup do aplikácie na správu členov pre viac používateľov.

V tomto modeli spolupráce žiadne časové lehoty ohľadne nastaveného trvania zmluvy o spolupráci neuplatňujeme.

Využite možnosť digitalizácie vašej správy za bezkonkurenčných podmienok a doprajte vašim členom výnimočné výhody

Máte záujem? Pridajte sa!

Kontakt

Tel.:  +421 948 446 067, +421 948 179 915
E-mail: info@clenskevyhody.sk

Poštová adresa:
AGAU PETRAM s.r.o.
Karola Šišku 38
903 01 Senec