Telefón:  0948 179 915

Akékoľvek otázky radi zodpovieme emailom na info@clenskevyhody.sk alebo telefonicky na:  0948 179 915

Exkluzívne pre členov SZV
Získajte späť 10% z ceny PZP

Prinášame všetkým členom Slovenského zväzu včelárov a ich rodinným príslušníkom exkluzívnu výhodu:
Najlacnejšie PZP a ďalšie poistenia s vrátením 10 % z ceny poistky počas celej doby trvania zmluvy!

Ako postupovať?

Vyberte si cez túto stránku najlepšie online poistenie PZP alebo havarijné poistenie z ponuky všetkých renomovaných poisťovní na trhu a následne si požiadajte aj o peniaze späť vo výške 10% z vami zaplateného poistného. Peniaze späť budete od portálu clenskevyhody.sk dostávať pravidelne po zaplatení každého vášho poistného počas celej dĺžky trvania vašich poistných zmlúv dojednaných cez túto stránku www.clenskevyhody.sk/vcelari/pzp

Krok 1: uzatvorenie online poistenia

Táto stránka www.clenskevyhody.sk/vcelari/pzp pre dojednávanie online poistenia spolupracuje s prvým a najväčším portálom na porovnávanie cien poistiek na Slovensku, ktorý vám garantuje spoľahlivé služby. Uzatvorenie online poistenia cez túto stránku je jednoduché. Stačí urobiť týchto päť krokov:

Vyžiadajte si peniaze späť!

Princíp je veľmi jednoduchý. Ak si na tejto stránke s členskými výhodami uzatvoríte niektoré z online poistení a riadne ho zaplatíte – tak si môžete požiadať o peniaze späť vo výške 10% z už zaplateného poistného na vaše poistné zmluvy. Peniaze späť od nás budete dostávať pravidelne podľa frekvencie vašich platieb poistného počas celej dĺžky trvania poistných zmlúv dojednaných cez túto stránku vždy po spracovaní platobnej transakcie. Lehota od podania vašej žiadosti do vyplatenia peňazí späť na váš účet trvá spravidla dva mesiace. Takže vaše poistenie budete mať vďaka vyplácaným „peniazom späť“ od portálu clenskevyhody.sk vždy o 10% lacnejšie :). Postup na vyžiadanie peňazí späť je nasledujúci:

Žiadosť o vrátenie peňazí členovi SZV (poistenie PZP, KASKO a Bývanie)
Táto žiadosť slúži na uplatnenie členskej výhody SZV, ktorú vám poskytuje portál www.clenskevyhody.sk - PARTNER pre vaše výhody. Výhoda sa vzťahuje na PZP - Povinné zmluvné poistenie, na KASKO - Havarijné poistenie vozidiel a na Poistenie Dom, byt, domácnosť
Uveďte číslo Návrhu poistnej zmluvy PZP (v tvare NFPZP123456), resp. zmluvy Havarijného poistenia (v tvare NFHAV1234), resp. poistenia Bývania (v tvare NFPDD1234); z ktorej chcete dostávať peniaze späť. Toto číslo Návrhu zmluvy nájdete zobrazené v poslednom kroku pri dojednaní poistenia; resp. takisto je aj v emaili, ktorý sa automaticky odosiela po dojednaní online poistenia.
Uveďte vaše registračné číslo včelára v CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat), na ktorého sa viaže využitie exkluzívnej výhody získania peňazí späť zo zaplateného poistného.
Uveďte adresu trvalého bydliska (meno priezvisko, ulica č., PSČ, mesto)
Uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN, kam si želáte zasielať peniaze späť a meno, priezvisko majiteľa tohto bankového účtu.
Prosím napíšte váš email, aby sme vás v prípade potreby mohli zastihnúť.

Výhody pre členov SZV

Najlacnejšie online poistenie

Najlacnejšie online PZP

Porovnajte ceny PZP a nájdite si to najlacnejšie poistenie!
Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie vrátane všetkých získateľných zliav a bonusov. A ešte navyše požiadajte tím portálu clenskevyhody.sk o vrátenie 10% z každého zaplateného poistného počas celej doby trvania zmluvy.

Pre porovnanie cien PZP vyplňte potrebné údaje

PZP online v spolupráci s Netfinancie

Získajte 10% späť aj na ďalších produktoch

Každý člen SZV ako i jeho rodinný príslušník si môže na tejto stránke www.clenskevyhody.sk/vcelari dojednať aj ďalšie typy výhodných poistení, z ktorých si môže navyše požiadať o vrátenie 10% z každého uhradeného poistného počas celej doby trvania zmluvy pri Havarijnom poistení alebo z uhradeného poistného za prvý rok pri poistení nehnuteľnosti . Porovnajte si ceny a zistite, kde sa dá poistiť najvýhodnejšie aj pri týchto produktoch:

PZP - povinné zákonné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domu a domácnosti